Osteopatia on Valviran eli Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston hyväksymä laillistettu hoitomuoto.

Suomen Osteopaattiliitto

Lue Santerin haastattelu Yle Akuutin osteopatiaa käsittelevästä jutusta.